ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ทุกๆ ท่าน ที่เคารพนับถือในหลวงปู่คง ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ประชาสัมพันธ์งานบุญครังใหญ่มหากุศลช่วยบอกบุญกันต่อๆ ไป.. "ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถให้อยู่ในสภาพที่ดี"  สามารถติดต่อสอบถามได้ในรายละเอียดที่แผ่นประชาสัมพันธ์

 

ภาพถ่ายบริเวณที่ชำรุด (ภาพใต้หลังคาพระอุโบสถ)