นักเรียนพิเศษเรียนร่วม เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558