ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันที่ 4 ธันวาคม 2558
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558  (วันที่ 4 ธันวาคม 2558) ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)