คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุจิตราภรณ์  ดวงจันทร์  ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 22 ธันวาคม 2559