กิจกรรม English Summer Camp โดย ครูต่างชาติ ณ ห้องประชุมสายธารศรัทธา โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมสายธารศรัทธา โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561