ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและจัดสถานที่งานบุญ ณ วัดแก้วฟ้า วันที่ 11 กันยายน 2561

โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม