foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน                       

รูปเสมามีอักษร “บ.พ.” ตรงกลาง ด้านข้างซ้ายและขวา มีลายกนก

ด้านล่างมีคติธรรม ว่า “ปญฺญา นรานํ รตนํ” ปัญญาเป็นดวงแก้วของเหล่านรชน

 อักษรย่อ                                    บ.พ.

 

สีประจำโรงเรียน                           ฟ้า – ดำ

คติธรรมประจำโรงเรียน                   “ปญฺญา นรานํ รตนํ” ปัญญาเป็นดวงแก้วของเหล่านรชน

คำขวัญประจำโรงเรียน                    -

ปูชนียวัตถุเป็นที่เคารพสักการะบูชา      พระพุทธรูปปางสมาธิ       

ผู้บริหารโรงเรียน                           นางสาวทัศนา  จรจวบโชค

Website                                   www.bkp-ssk.ac.th

E-mail                                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์                                    (034) 751-072

โทรสาร                                     (034) 751-072

จำนวนผู้บริหาร                               1       คน

จำนวนข้าราชการครู                        12       คน

จำนวนนักเรียน                              87       คน

จำนวนห้องเรียน                           มัธยมศึกษาปีที่  1   จำนวน  ห้องเรียน

                                              มัธยมศึกษาปีที่  2   จำนวน  1  ห้องเรียน

                                              มัธยมศึกษาปีที่  3   จำนวน  1  ห้องเรียน

                                              มัธยมศึกษาปีที่  4   จำนวน  ห้องเรียน

                                              มัธยมศึกษาปีที่  5   จำนวน  ห้องเรียน

                                               มัธยมศึกษาปีที่  6   จำนวน  ห้องเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

250526
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
143
131
467
248945
1249
4586
250526

IP ของคุณ : 44.192.112.123
2021-03-09 10:59

Copyright © 2021 Watbangkapom School Rights Reserved.