foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

อาคารเรียน มีจำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย

          อาคารเรียนหลังที่ 1 เป็นอาคารไม้แบบ 019 ขนาด 16 ห้องเรียนซึ่งกรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้รื้อถอน แต่ทางวัดบางกะพ้อมได้ขอสงวนไว้ใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนจึงจัดใช้อาคาร ดังนี้ ห้องศิลปศึกษา ห้องพละศึกษา ห้องโครงการทางเลือกทางการศึกษา ห้องปกครอง

         อาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารไม้แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งต่อมาได้รับการต่อเติมพื้นที่ใต้ถุนอาคารอีก 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามขอใช้เป็นอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ

          อาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 216 ค ขนาด 8 ห้องเรียน โดยชั้นที่ 1 เป็นห้องเรียน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการนักเรียนพิการเรียนร่วม 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 2 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา 1 ห้อง ห้องสำนักงานแผนงาน 1 ห้อง ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคาร แล้วจัดเป็นห้องเก็บวัสดุเกษตรกรรม 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้องและห้องกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 11 ห้อง

          อาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) ขนาด 16 ห้องเรียน จัดเป็นห้องวิชาการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสำนักงานธุรการ และมีการต่อเติมพื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องสมุด

โรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย

          โรงฝึกงานหลังที่ 1 อาคารประถมศึกษามี 2 หน่วย ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหารและเก็บวัสดุ

          โรงฝึกงานหลังที่ 2 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 102/27 ใช้เป็นห้องเรียนวิชา คหกรรม

          โรงฝึกงานหลังที่ 3 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 102/27 ใช้เป็นห้องเรียนวิชาช่างอุตสาหกรรม

 อาคารประกอบ สิ่งอำนวยความสะดวก

          โรงอาหาร 300 ที่นั่ง    จำนวน 1 หลัง          ส้วม 6 ที่       จำนวน 2 หลัง

          บ้านพักครู                จำนวน 5 หลัง          สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม

          สนามบาสเกตบอล        จำนวน 1 สนาม         ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33   จำนวน 1 ชุด 3 ถัง

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมชม

729086
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
197
1713
11244
709595
18312
31611
729086

IP ของคุณ : 44.192.94.177
2024-07-13 03:24

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.