foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

อาคารเรียน มีจำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย

          อาคารเรียนหลังที่ 1 เป็นอาคารไม้แบบ 019 ขนาด 16 ห้องเรียนซึ่งกรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้รื้อถอน แต่ทางวัดบางกะพ้อมได้ขอสงวนไว้ใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนจึงจัดใช้อาคาร ดังนี้ ห้องศิลปศึกษา ห้องพละศึกษา ห้องโครงการทางเลือกทางการศึกษา ห้องปกครอง

         อาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารไม้แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งต่อมาได้รับการต่อเติมพื้นที่ใต้ถุนอาคารอีก 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามขอใช้เป็นอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ

          อาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 216 ค ขนาด 8 ห้องเรียน โดยชั้นที่ 1 เป็นห้องเรียน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการนักเรียนพิการเรียนร่วม 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 2 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา 1 ห้อง ห้องสำนักงานแผนงาน 1 ห้อง ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคาร แล้วจัดเป็นห้องเก็บวัสดุเกษตรกรรม 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้องและห้องกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 11 ห้อง

          อาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) ขนาด 16 ห้องเรียน จัดเป็นห้องวิชาการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสำนักงานธุรการ และมีการต่อเติมพื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องสมุด

โรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย

          โรงฝึกงานหลังที่ 1 อาคารประถมศึกษามี 2 หน่วย ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหารและเก็บวัสดุ

          โรงฝึกงานหลังที่ 2 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 102/27 ใช้เป็นห้องเรียนวิชา คหกรรม

          โรงฝึกงานหลังที่ 3 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 102/27 ใช้เป็นห้องเรียนวิชาช่างอุตสาหกรรม

 อาคารประกอบ สิ่งอำนวยความสะดวก

          โรงอาหาร 300 ที่นั่ง    จำนวน 1 หลัง          ส้วม 6 ที่       จำนวน 2 หลัง

          บ้านพักครู                จำนวน 5 หลัง          สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม

          สนามบาสเกตบอล        จำนวน 1 สนาม         ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33   จำนวน 1 ชุด 3 ถัง

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

250522
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
139
131
463
248945
1245
4586
250522

IP ของคุณ : 44.192.112.123
2021-03-09 10:21

Copyright © 2021 Watbangkapom School Rights Reserved.