foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน เรื่อง เพศศึกษา และทักษะชีวิตวัยรุ่น ปี 2559 วันที่ 6-7 กันยายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม โดย  สปสช. สมุทรสงคราม

 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้คลองโคน "กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 60 พรรษา ณ ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 29 กันยายน 2559
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ร่วมมุทิตาคารวะ "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน" คุณครูอรวรรณ  สุขไพบุลย์ และคุณครูเรียม  ช่วงแย้ม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
กิจกรรมยามเช้าก่อนเข้าเรียน กิจกรรมยามเช้า ของพวกเราชาวบางกะพ้อมฯ หลังเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ วันจันทร์และวันพุธ นั่งสมาธิ  วันอังคารและวันพฤหัสฯ สวดมนต์ไหว้พระ  และวันศุกร์ ครูพระจะสอนธรรมศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมแต่ละวันดังนี้ วันจันทร์ การคิดวิเคราะห์  วันอังคาร-วันพุธ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และวันพฤหัส-ศุกร์ กิจกรรมศิลป และการกีฬา
ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 10 และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อดูการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ DLIT และ DLTV ในการสอน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  
คุณจา พนม ยีรัมย์ และคณะมอบเงินให้โรงเรียนเพื่อจัดหาเครื่องดนตรีสากล ใช้ในการเรียนการสอนดนตรี เป็นเงิน  45,000 บาท วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล วันที่ 5 สิงหาคม 2559
โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักเรียน เรื่อง หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียนเบื้องต้น โดยคณะอาจารย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมุ่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมพระสมุทรสารโสภณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 27 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย(แห่เทียนพรรษา) เนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ วัดบางกะพ้อม และวัดแก้วฟ้า จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 14 กรกฏาคม 2559

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

250525
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
142
131
466
248945
1248
4586
250525

IP ของคุณ : 44.192.112.123
2021-03-09 10:32

Copyright © 2021 Watbangkapom School Rights Reserved.