foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

               โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา มีความเป็นมาโดยย่อดังนี้

 พ.ศ. 2500  โรงเรียนได้ก่อตั้งขั้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 โดยผู้อุปการะโรงเรียน คือ พระครูสมุทรสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม เป็นผู้เสนอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนระดับประถมศึกษา (ป. 1- ป. 4)

 พ.ศ. 2502  ได้สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง โดยใช้เงินบริจาค กับเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษา

 พ.ศ. 2506  ได้โอนครู และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปให้โรงเรียนประถมศึกษาข้างเคียง โดยโรงเรียนเปิดสอนเฉพาะประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5- ป.7)

 พ.ศ. 2520  กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้โรงเรียนประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง

 พ.ศ. 2521  กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2521 โดยโอนครูและทรัพย์สินจากกองการประถมศึกษา มาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ศ. 2537  โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นกรณีพิเศษ

 พ.ศ. 2540   โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนในชั้น ม.4 จำนวน  27 คน  จำนวน 1 ห้องเรียน

 ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้น  ม.1 - ม.6  มีจำนวนนักเรียน รวม 50 คน  ผู้บริหาร 1 คน และครูชาย  1  คน ครูหญิง  10 คน รวม  11 คน ลูกจ้างชั่วคราว  3 คน  รวมทั้งสิ้น 15 คน  

ปัจจุบันมี นางสาวทัศนา  จรจวบโชค  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับมอบหมายงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน

 

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมชม

729054
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
165
1713
11212
709595
18280
31611
729054

IP ของคุณ : 44.192.94.177
2024-07-13 02:51

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.