foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

               โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา มีความเป็นมาโดยย่อดังนี้

 พ.ศ. 2500  โรงเรียนได้ก่อตั้งขั้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 โดยผู้อุปการะโรงเรียน คือ พระครูสมุทรสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม เป็นผู้เสนอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนระดับประถมศึกษา (ป. 1- ป. 4)

 พ.ศ. 2502  ได้สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง โดยใช้เงินบริจาค กับเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษา

 พ.ศ. 2506  ได้โอนครู และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปให้โรงเรียนประถมศึกษาข้างเคียง โดยโรงเรียนเปิดสอนเฉพาะประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5- ป.7)

 พ.ศ. 2520  กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้โรงเรียนประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง

 พ.ศ. 2521  กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2521 โดยโอนครูและทรัพย์สินจากกองการประถมศึกษา มาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ศ. 2537  โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นกรณีพิเศษ

 พ.ศ. 2540   โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนในชั้น ม.4 จำนวน  27 คน  จำนวน 1 ห้องเรียน

 ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้น  ม.1 - ม.6  มีจำนวนนักเรียน รวม 50 คน  ผู้บริหาร 1 คน และครูชาย  3  คน ครูหญิง  8 คน รวม  12 คน ลูกจ้างชั่วคราว  3 คน  รวมทั้งสิ้น 15 คน  และ ลูกจ้างประจำ  2 คน

ปัจจุบันมี นางสาวสุจิตราภรณ์  ดวงจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับมอบหมายงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน

 

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

243073
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
36
163
1058
241285
2494
14362
243073

IP ของคุณ : 18.234.247.75
2021-01-24 15:07

Copyright © 2021 Watbangkapom School Rights Reserved.