foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการสอนฟรี 89 โรงเรียนเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยครูเช (นายสมพล  มีพ่วง) สนับสนุนโดยโรงแรมอัมพวาน่านอน ณ โรงเรียนอัมพว้นวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 

Copyright © 2019 Watbangkapom School Rights Reserved.