foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานภสรณ์)

Copyright © 2019 Watbangkapom School Rights Reserved.