foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

ครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมการสร้างบ้านดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดิน ​เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง แก่งกระจาน เพชรบุรี วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ​
ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระวันสงกรานต์ ณ วัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 16 เมษายน 2560
ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ "ทำดีเพื่อพ่อ" ณ วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 อุปถัมภ์ดำเนินการโดย กศจ.สมุทรสงคราม

 

Copyright © 2019 Watbangkapom School Rights Reserved.