foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคำขวัญประจำปี 2560 "บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development)
มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 
 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาการบูรณาการ STEM ศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 อบรมการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวม และการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 

Copyright © 2019 Watbangkapom School Rights Reserved.