foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเปตอง ระดับจังหวัด โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในระดับอายุ 14 ปีชาย และ ระดับอายุ 16 ปีหญิง ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด"
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2560 เพื่อ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลบเดช
ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
พระมหาสิทธิการเยื้อน (เจ้าคุณเยื้อน) นำคณะธรรมทูตสรรจร มาให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี
ธงชาติไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียน วันที่ 24 สิงหาคม 2560
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนต้านภัยยาเสพติด "บางกะพ้อมเกมส์" ณ สนาม
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 22 สิงหาคม 2560
พิธีเทอดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
ทางโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
เพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ วิถีไทย มัธยมศึกษา 2560
โดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
และ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย วันที่ 4 สิงหาคม 2560

Copyright © 2019 Watbangkapom School Rights Reserved.